Personakt Antavla

Addick Eriksson Memsen

ryttmästare och riddare af Kongl. Majt:ts Swärdsorden. Blev högst 69 år.

Far:Erik Addicksson Memsen
Mor:Anna Göransdotter Friis (1655 - 1716)

Född:1686 Värö
Död:1755-11-17
Bouppteckning:1756-05-19

Sambo med Eva Almberg


Noteringar

År 1756 den 19 Maji
oprättades Inventarium af Hög.de Justitiae
Collegii och Förmyndare Kammarens för
ordnade Rådman Hr Julius Fredrich
Ziervogel, Kammereraren och Assisten-
ten Wälbetrodde Anders Hedmansson
och Notarien Petter Moman öfwer
egendomen efter afl. Ryttmästaren
och Riddaren af Kongl. Majt:ts Swärds
orden Wälädle herr Addich Memsen
som den 17 November förledit år, är
barnlös genom döden afgången.
Till rättelse för änkan dygdädla
fru Eva Almberg och mannens
närmaste arfwingar som äro

1:o afledne Brodrens Lectorns wid Gym
nasium utj Götheborg Hr Magister David
Memsens 3ne Barn, 1o sonen Addich
Memsen på det __ ålders året, 2do
dottren Jungfru Elsa Margareta
Memsen på det ____ och 3o dottren
Jungfru Anna _____ Memsen på det __
året, på hwilkas wägnar sig instälte
Controleuren wid stora Siötullen Wäl-
betrodde Jonas Zachrisson Hult enligt
fullmackt af den _____

2:o afledne Brodrens Cornetten Herr
Barthold Memsens 4 barn 1o Kongl.
LifDrabanten Wälädle Herr Turo
Gabriel Memsen utj Wästergiötland
boende, 2o Sergeanten wid Bohus
Lähns dragon-Regemente manhaftig
Eric Arvid Memsen, 3o dottren Jung-
fru Anna Elisabeth Memsen om
sina nijo åhs ålder, 4o Jungfru
Eva Memsen på det 7de året.

3:o afledne Brodrens Pastorn uthi
______ försambling Hr Magister
Georg Memsens enda dotter hustru
Anna Christina Memsen, gift med
Peruquemakaren mäster _______

4:o afledna Systrens Anna Memsens
enda son med giästgifwaren uti B__?
gästgifware-gård wid Warberg uti
Halland Niclas Hallenberg, på hans
wägnar war här tillstädes Kammar
skrifwaren Wälb.de Carl Magnus
Bergman med opvist fullmackt
den 14 februari innewarande år.

Efter påminnelse om egendomens
richtiga opgifwande angaf änke-frun
genom förteckning med dels sie__?
påsat billigt wärde såsom följer..

Källa: SVAR - Justitiekollegium 1637-1856, Förmyndarkammaren 1667-1924, Rådhusrättens 1:a avdelning 1850-1924, Outlösta bouppteckningar, SE/SSA/0145A/F 1/F 1 B/2 (1726-1756) sid 822 Bildid: C0108220_00857


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1686 Födelse 1686 Värö.
1693 Brodern Bartold Eriksson Memsen föds 1693 Värö.
1716 Modern Anna Göransdotter Friis dör 1716-04-22 Ambjörntorp, Värö.
1740 Brodern David Eriksson Memsen dör 1740-06-02.
1755 Död 1755-11-17.
1756 Bouppteckning 1756-05-19.